Wij maken gebruik van cookies op onze website

Vlemmix en Koolen VOF maakt op de website www.allurekunstgras.com gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op jouw computer. Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Je kan cookies altijd zelf van je computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in je browser (de Help functie in je browser kan je hierbij helpen). Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.

Cookie: Google AdWords Doel: Deze cookies worden gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Cookie: Google Analytics Doel: Voor “Google Analytics” worden enkele cookies geplaatst om rapportages te kunnen maken van onze gebruikers, om de site te verbeteren.

Cookie: Facebook, Twitter, Google+ Doel: Deze social media plaatsen cookies om uw voorkeuren te kunnen volgen op dit social media platform.

Deze Cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Cookie policy en Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Cookie policy en Privacy policy.

Meer informatie over de cookies en de cookiewetgeving kun je vinden op www.youronlinechoices.com.

Versiedatum: 17 november 2014

Disclaimer

Allure Kunstgras is onderdeel van Vlemmix en Koolen VOF

Vlemmix en Koolen VOF alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan www.allurekunstgras.com werken met de grote accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Vlemmix en Koolen VOF  aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Vlemmix en Koolen VOF  aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Vlemmix en Koolen VOF worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Vlemmix en Koolen VOF.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.