Voor online bestellingen hanteren wij de voorwaarden opgesteld door de Stichting Webshop Keurmerk. De voorwaarden zijn zo opgesteld dat zij voldoen aan de Europese regelgeving.

De voorwaarden zijn te vinden op:
www.keurmerk.info/Resources/Voorwaarden_NL_PDF

Op alle overeenkomsten, geleverde goederen en/of diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 82446040.